Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


9. septembar 2009.   NA OGLEDNOM DOBRU "RADMILOVAC" POČELA BERBA GROŽĐA

Prlikom posete Oglednog dobra "Radmilovac", direktor Saša Avramović upoznao je predstavnike Privredne komore Beograda sa radom, organizacijom i planovima ovog oglednog dobra Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. "Radmilovac" je legat porodice Vukićević i prostire se na 86 ha zemljišta u Vinči. Na oglednom dobru izvodi se deo nastave i praktična obuka za studente i naučno-istraživački rad nastavnog osoblja Fakulteta. Posebne vrednosti "Radmilovca" su banka gena i kolekcije voćaka i vinove loze. Pored naučno – istraživačkog rada, na OD "Radmilovac" se odvija edukacija proizvođača i proizvodnja rakija, vina i drugih alkoholnih pića namenjenih ciljanom tržištu, zbog ograničenih količina dobijenih sa sopstvenih zasada. Trenutno se na oglednom dobru realizacuju projekati, koje finansira Vlada Norveške, Ministarstvo poljoprivrede i Grad Beograd. Rukovodstvo “Radmilovca” je spremno da učestvuje u aktivnostima Komore na unapređenju znanja poljoprivrednih proizvođača i proizvođača hrane i pića, posebno u delu ispunjavanja zahteva EU i apliciranja za EU fondove.