Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

24. septembar 2010.

FANCUSKI "BOGREN" INVESTIRAO U MLEKARE

Francuska kompanija "Bongren" investirala je više od 20 miliona evra u mlekare u Zrenjaninu i Kinindi, u kojima se godišnje preradi oko 45 miliona litara mleka i izvezu proizvodi vredni oko milion evra. "Mlekoprodukt" ima 400 zaposlenih, i svake godine investira 2 do 3 miliona evra u podizanje konkurentnosti i kvaliteta u fabrici koja je među vodećim u proizvodnji sireva.