Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. septembar 2010.

 

SRBIJA PREDNJAČI U BORBI PROTIV BESNILA ŽIVOTINJA

Srbija je prva zemlja u regionu zapadnog Balkana koja počinje implementaciju višegodišnjeg projekta “Podrška za kontrolu i iskorenjivanje klasične kuge svinja i be­snila u Republici Srbiji”, koji u okviru IPA podrške finansiraju EU i delimično Vlada Srbije. Višegodišnji plan kontrole i iskorenjivan­ja besnila predviđa oralnu vakcinaciju lisica na teritoriji Srbije, koja bi trebalo da bude izvršena dva puta godišnje - u proleće i u jesen, u periodu od najmanje 5 godina uzastopno, od jeseni 2010. do 2015.godine. Cilj  projekta je da se potpuno iskoreni besnilo i u po­pulaciji divljih životinja (uglavnom lisica) u Srbiji.