Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. septembar 2010.

   

RAKIJA NACIONALNI BREND BUGARSKE?

Bugarska će pokušati da registruje rakiju kao svoj nacional­ni brend, ali ako uspe da se "izbori" sa Makedonijom, Sr­bijom, Mađarskom i Slovenijom koje, takođe, namerava­ju da registruju rakiju kao svoj nacionalni proizvod. Da bi rakija postala bugarski brend, Bugari će morati da dokažu da je rakija vinski, a ne destilat žitarica, kao i da je prvi put proizvedena u Bugarskoj.