Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7. septembar 2009.    MOSTOVI UPRKOS KRIZI

Kriza je naložila da se ove godine štedi u mnogim oblastima iz nadležnosti grada, pa su budžetski izdaci dosta manji nego prethodnih leta. Ipak, na tri kapitalna gradilišta radovi ne posustaju. Gradnja mosta preko Ade ciganlije, rekonstrukcija Pančevačkog mosta i proširenje ulice Jugrija Gagarina sa gradnjom novog železničkog nadvožnjaka, teku prema zacrtanim planovima. Za most preko Ade ciganlije, koji je deo budućeg unutrašnjeg magistralnog poluprstena, urađene su obaloutvrde i završeno je geodetsko snimanje terena
. Na špicu Ade pobijeni su šipovi za pilon i sada je u toku izlivanje armature za prvi prsten pilona, čiji će prečnik biti 36 metara. Stubovi koji se mogu videti na Čukaričkoj strani su podignute lansirne rampe preko kojih će se navlačiti delovi mosta ka pilonu. Oni će kasnije, po završetku radova biti srušeni. Sada se na ovom delu pravi prvi deo konstrukcije mosta.

Grad je od Republike preuzeo i upravljanje rekonstrukcijom Pančevačkog mosta. Krajem oktobra trebalo bi da se završi prva faza, koja je prema dogovoru, finansirana iz beogradske kase. Za nju je odvojeno 530 miliona dinara. Do sada je urađeno 80% posla na sanaciji konstrukcije, naneta je antikorozivna zaštita, čelična konstrukcija je ojačana tamo gde ju je korozija previše pojela, a negde su i potpuno zamenjeni njeni delovi.

U Ulici Jurija Gagarina pri kraju je izgradnja novog železničkog mosta dužine 190 metara.
Trenutno se radi na deonici iznad same ulice. Ostalo je još da se kompletira konstrukcija i postavi deo šina, pa će vozovi vrlo brzo biti prebačeni na novu deonicu pruge. Oko 150 metara šina je već na svojim mestima. Istovremeno se radi i na proširenju saobraćajnice Jurija Gagarina na ovom delu do nasipa i sada se postavljaju ivičnjaci.