Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


1. septembar 2009.  
USVOJEN ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Skupština Srbije usvojila je Zakon o planiranju i izgradnji kojim bi trebalo da se pojednostavi i ubrza procedura izdavanja građevinskih dozvola i omogući legalizacija objekata izgrađenih bez dozvole. Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata; osniva se Republička agencija za prostorno planiranje; uređuje se vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona; uređuju se i druga pitanja od značaja za planiranje i uređenje prostora, korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnju objekata.

Zakon o planiranju i izgradnji