Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. septembar 2009.   SUSRET PREDSTAVNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I PRIVREDNO INDUSTRIJSKE KOMORE I GRADA JOHANESBURGA

U okviru nedelje kulture Južnoafričke Republike koja je održana u  Muzeju afričke umetnosti,
Beograd su posetili predstavnici Privredno industrijske komore Johanesburga kao i grada Johanesburga,  tom prilikom održan je sastanak sa predstavnicima Privredne komore Beograda.

Potpredsednik Privredne komore Beograda prof. dr Slobodan Korać objasnio je  značaj koji beogradska privreda ima za državu, kao i strateški položaj koji Beograd ima u regionu, predstavio njene potencijale i najznačajnije grane privrede i oblasti u kojima bi Beograd i Johanesburg mogli da uspostave uspešnu saradnju. Predstavnici Komore iz Johanesburga interesovali su se i za uslove poslovanja u Srbiji, načine transporta robe, poreze kao i za opštu privrednu klimu u Beogradu.

Predstavljene su pojedine firme iz Johanesburga, prezentovani su  njihovi proizvodi. Predstavnici Privredne komore Beograda izrazili su inicijativu da povežu  poslovne partnere dve države. Gosti iz Johanesburga uputili su i poziv Privrednoj komori Beograda da tokom svetskog prvenstava u fudbalu 2010. godine posete Južnoafričku Republiku i svoje privrednike, kroz B2B susrete povežu sa privrednicima ove najrazvijenije države afričkog kontinenta.