Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

oktobar 2009 - februar 2010.    SAJAM U TEHERANU

Iranska organizacija za unapređenje trgovine (TPO) će tokom 2009/2010. godine održati preko 40 izložbi na međunarodnom sajamu u Teheranu od kojih su najvažnije:

  1. Međunarodni sajam industrije – oktobar '09.
  2. Međunarodni sajam elektrike – novembar '09.
  3. Međunarodni sajam plastike – novembar '09.
  4. Međunarodni sajam kućnog i kancelarijskog domaćinstva – februara '10.
Na prethodnim sajamskim manifestacijama imali su više od 40.000kvm prostora od kojih je 9.000kvm bilo zakupljeno od strane inostranih investitora.
Tokom trajanja svakog sajma učestvovalo je preko 600 stranih izlagača iz više od 45 zemalja sa preko 60.000 posetilaca.
Sajmovi su odlična prilika za visoko-profilisane industrijalce i trgovce koji zadovoljavaju pomenuto tržište.
Za više informacija posetite internet stranicu www.tpo.ir