Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


3. jul 2009.    POSETA POTPREDSEDNIKA PRIVREDNE KOMORE SOLUNA KOMORI BEOGRADA

Tokom boravka državno-privredne delegacije Grčke u Beogradu, Privrednu komoru Beograda posetio je gospodin Janis Verginis, potpredsednik Privredne komore Soluna. Na sastanku koji je vodio mr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, razmatrani su pravci, do sada vrlo uspešne, privredne saradnje dveju zemalja, odnosno saradnje dveju institucija – Privredne komore Beograda i Privredne komore Soluna, u uslovima novonastale ekonomske krize.
Osim intenziviranja razmene informacija o potencijalima i interesima za uspostavljanje saradnje članica dveju komora, dogovoreno je partnerstvo na projektima koje finansira EU, a koji bi doprineli uključivanju beogradske i srpske privrede u evropske ekonomske tokove.