Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

3. april 2009.   ODRŽANA RADIONICA "ELEKTRONSKA TRGOVINA U PRAKSI"

U Privrednoj komori Beograda 03. aprila 2009.godine održan je seminar-radionica sa temom " Elektronska trgovina u praksi ". Seminaru je prisustvovalo preko 30 predstavnika beogradskih privrednih društava , koja elektronsku trgovinu prepoznaju kao svoj strateški cilj razvoja. Osnovni cilj organizovanja ove radionice je upoznavanje i ovladavanje tehnikama implementacije modulima elektronske trgovine, koja posebno u uslovima ekonomske krize može dovesti do smanjenja troškova poslovanja preduzeća.
Današnji seminar-radionica je proizvod saradnje i realizacija Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem E-Dučan, po kome se članicama Privredne komore Beograda , stavljaju na raspolaganje besplatni paketi usluga za prvih šest meseci od datuma implementacije. 
Seminar je, od strane učesnika, ocenjen veoma uspešnim kako sa stanovišta organizacije, materijala, uslova tako i i stanovišta kvaliteta dobijenih informacija.