Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

10. septembar 2009.   CIP EKO-INOVACIJE: POZIV EC ZA PREDLOGE PROJEKATA 2009 PROJEKTI PRVE PRIMENE I PONOVNOG UVODJENJA NA TRŽIŠTE

Republika Srbija je pristupila Programu za preduzetništvo i inovativnost (EIP), pod-programu Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP). EU program CIP ima za cilj da podstakne konkurentnost evropskih preduzeća i uspostavi okvir za uspešno poslovanje, pre svega, malih i srednjih preduzeća i predvidjen je za period 2007. – 20013. God. Ukupan budžet programa iznosi 3 milijarde i 621 milion evra.
EIP program, u koji se Republika Srbija uključila u 2008. godine, namenjen je pre svega malim i srednjim preduzećima i ima za cilj stvaranje povoljnih uslova za razvoj preduzetništva i inovativnosti. Program podržava inovativne aktivnosti, uključujući eko-inovacije, omogućava lakši pristup kapitalu i uslugama za podršku poslovanju. Eko-inovacije se odnose na promenu obrazaca proizvodnje i potrošnje i na razvoj tehnologija proizvoda i usluga koje dovode do smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj eko inovacija je povezivanje istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija.
Evropska komisija je u okviru EIP Radnog programa raspisala Javni poziv za Eko-inovacije – ENTR/CIP/09/D/N01S00. Krajnji rok za prijavu projektnih predloga je 10. septembar 2009. godine. Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).

Osnovne informacije o pozivu