Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2. septembar 2009.   KONFERENCIJA ”REGIONALNI COST INFO DAN”

U organizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije biće održana konferencija pod nazivom ''Regionalni COST info dan'', 2. septembra 2009. godine. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) je međuvladin okvir za koordinaciju evropske saradnje srodnih naučnih i tehničkih istraživanja koja se finansiraju na nacionalnom nivou. Regionalni COST info-dan će pokazati kakva su iskustva na nivou regiona sa ciljem jačanja saradnje sa susednim zemljama: Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Makedonijom. Očekuje se prisustvo najviših predstavnika COST-a, COST kancelarije u Briselu kao i predstavnike zemalja u okruženju. 
Detaljnije informacije mogu se naći na web portalu: www.nauka.gov.rs