Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


24. septembar 2009.
  POLJOPRIVREDNICIMA 25 MILIONA EVRA KREDITA       

 

Prema saopštenju Ministarstva poljoprivrede, oko 4.370 poljoprivrednika preuzelo je oko 25 miliona evra dugoročnih i kratkoročnih kredita. Ukupno devet banaka odobrilo je 13,7 miliona evra dugoročnih kredita u okviru kreditne podrške poljoprivredi koju sprovodi Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa bankama. Dugoročni krediti se najčešće podižu radi kupovine kombajna, traktora, mehanizacije, ali i za izgradnju skladišnih prostorija i drugih objekata. Ukupno 11 banaka isplatilo oko 11,2 kratkoročnih kredita, koji se najčešće koriste za nabavku đubriva, semena, za plaćanje radova na njivama i slično. Prethodne nedelje odobreno je još 190 kredita za poljoprivredne proizvođače, u ukupnoj vrednosti od oko 900 hiljada evra. Do sada je najviše dugoročnih kredita odobrila Prokredit banka Beograd ukupne vrednosti 8,1 miliona evra. Kod Hypo-Alpe-Adria banke odobreno je kredita u vrednosti od oko 1,5 miliona evra, kod Erste banke oko 1,4 miliona i Banke Inteza oko 1,8 miliona evra.