Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. april 2009.  "UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PREMA FIDIC–u I INSTITUTU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA"

Jednodnevni seminar/radionica "UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PREMA FIDIC– u I INSTITUTU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA" održan je 15. aprila 2009. godine u Privrednoj komori Beograda. 
U interaktivnom radu sa ovlašćenim predavačem FIDIC-a, prof. dr Darkom Plamencem, polaznici su se upoznali i inovirali znanja o procedurama ugovaranja prema FIDIC-ovim izdanjima, o prednostima i problemima koji se mogu javiti prilikom korišćenja preporučenih formi ugovora, nadležnostima u rešavanju sporova, pravima i obavezama svih učesnika prema međunarodnim uslovima ugovora i uslovima za njihovu primenu.