Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

29. jun 2009.   JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA PODSTICAJA PREDUZEĆA ZA INVESTIRANJE U JAČANJE INOVATIVNOSTI U 2009.

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSP i preduzetništva, raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru  Projekta podsticaja preduzeća za jačanje inovativnosti. Cilj projekta je podrška inovativnosti u malim i srednjim preduzećima radi povećanja konkurentnosti. Ukupno raspoloživa sredstva ovog projekta iznose 44,4 miliona dinara.
Rok za prijavljivanje projekata je 29. jun 2009. godine do 10 časova. Prijave sa pratećom dokumentacijom  se podnose direktno Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Detaljne informacije se mogu dobiti na sajtu Ministarstva.