Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. septembar 2009.    OBRENOVAČKI MOST

Uskoro će biti potpisan Ugovor sa kompanijom MOSTOGRADNJA, o rekonstrukciji Obrenovačkog mosta. Kako je rekao Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, za njegovu obnovu iz NIP-a će biti izdvojeno oko 500 miliona dinara. Most na Savi, koji povezuje Obrenovac i Surčin, biće gotov do kraja sledećeg leta. Oko 80% konstrukcije mosta već je podignuto, a projekat nastavka izgradnje predviđa još ojačanje stubnih mesta, fundiranje mosta, peskiranje i antikorozionu zaštitu čeličnih konstrukcija, rad na kolovoznoj ploči i nekoliko drugih poslova. Od tri prilazna kraka, dva na surčinskoj i jednog na obrenovačkoj strani, trenutno se gradi samo deo prilaznice na sremskoj strani. Radovi na pristupnicama finansiraju se iz sredstva Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Kada bude završen, most će biti dugačak 1.003 m, a prilaznih pravaca će biti oko 30 km, što će, prema procenama stručnjaka, putovanje od Obrenovca do Surčina smanjiti sa jednog sata, na svega nekoliko minuta.