Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

6. maj 2009. »OČISTIMO BEOGRAD» KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA


U okviru akcije »Očistimo Srbiju» koja je ove godine pokrenuta od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda raspisao je javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija pod nazivom »Očistimo Beograd».
Konkurs je objavljen 21. aprila 2009. godine. Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Krajnji rok za realizaciju projekta je 15. novembar 2009. godine. Predviđena sredstva za finansiranje projekata iznose 6.600.000 dinara i namenjena su nevladinim organizacijama koje se bave  zaštitom  životne sredine, a čiji projekti doprinose popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, očuvanju prirodnih resursa,  postupanju sa otpadom i ambalažom i afirmaciji reciklaže.
Detaljnije informacije mogu se naći na web portalu www.eko.bg.gov.rs