Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. jun 2009.     BUDUĆNOST POLJOPRIVREDE JE U GENETICI I NAVODNJAVANJU

Budućnost poljoprivrede je u genetici i navodnjavanju, poruka je sa okruglog stola koji je, u organizaciji Zadružnog saveza Beograda i Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, održan 25. juna u Privrednoj komori Beograda.

Ukoliko temperatura na globalnom nivou poraste za 1 stepen, u Srbiji će porasti za 1,4 stepen, što će dovesti do smanjenja padavina na godišnjem nivou za 3%, a u letnjem periodu čak za 11%. Srbija se već suočava sa sušom – zemljišnom i vazdušnom, koja ubire veliki danak, a gotovo se ništa ne preduzima, mada je štetu moguće svesti u prihvatljive okvire konzervacijskom obradom zemljišta, novim, na sušu tolerantnim hibridima, agrotehničkim merama i navodnjavanjem.

U Srbiji je pod sistemima za navodnjavanje 4,5% od ukupno obradivih površina, a navodnjava se samo 1,8% od ukupno obradivih površina (u svetu 17%, a u Evropi 30%). Da bi se ovo stanje promenilo, nadležni državni organi moraju promeniti svoj odnos prema poljoprivredi i početi da vode odgovorniju agrarnu politiku.