Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. februar 2009.   DAN ŠTEDNJE ENERGIJEU cilju skretanja pažnje na ograničene resurse energije, i u tom smislu značaj njenog racionalnog korišćenja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije  najavljuje za petak, 13. februar 2009. godine volontersku kampanju «Koristiću manje svetla» sa petominutnim režimom «energetske tišine». Pridružite se i vi.