Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

3. juli 2009.  ODRŽIVOST PROJEKTA "PLANTS UNITED"

Na sastanku koji je održan 7. jula 2009. godine, u cilju nastavka saradnji Skupštine grada Beograda i Privredne komore Beograda na unapređenju poljoprivredne proizvodnje, održana je i prezentacija održivosti projekta Klaster proizvođača i trgovaca ukrasnih biljaka "Plants United" koji je finansirao Grad Beograd, Gradska uprava.
Aktivnosti koje su sprovedene u prethodnom periodu su: povećanje prometa, uvođenje novih proizvoda, izvoz biljaka, proširenje asortimana, unapređenje saradnje među članicama, saradnja sa stranim firmama,  nastup na sajmu i učešće u organizovanju škole za baštovane.
Planirane aktivnosti do kraja 2009. godine su: proširenje asortimana, zajednički nastup na stranom tržištu, učešće na sajmovima, uspostavljanje prodajnog centra, zapošljavanje i formiranje botaničkog vrta.