Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

29. maj 2009. BESPLATNO SAVETOVANJE - "UVOĐENJE FISKALNIH KASA KOD TURISTIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA"

Privredna komora Beograda, Udruženje ugostiteljstva i turizma i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, organizovala je besplatano savetovanje na temu: "Uvođenje fiskalnih kasa kod turističkih agencija i turoperatora", koje je održano 29. maja 2009. godne u Privrednoj komori Beograda.
Savetovanje je imalo za cilj upoznavanje učesnika sa Uredbom Vlade Republike Srbije i primenom Zakona o fiskalnim kasama i drugih podzakonskih akata kojima se, od 31. maja 2009. godine, uvodi obaveza evidentiranja celokupnog prometa putem fiskalnih kasa za delatnost turističkih agencija i turoperatora. U skladu sa iskazanom potrebom predstavnika turističkog sektora, Privredna komora Beograda omogućila je učesnicima da se upoznaju i sa jednim od softvera za upravljanje fisklalnom kasom. Instruktivnu prezentaciju fiskalnih kasa i korišćenje softvera za upravljanje kasom – održala je kompanija "Intracom Telecom" doo.