Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


EDUKACIJA I POVEZIVANJE STUDENATA ZAVRŠNIH GODINA FAKULTETA, NJIHOVO POVEZIVANJE SA PRIVREDOM U CILJU FORMIRANJA BAZE KADROVA PREMA POTREBAMA PRIVREDE
 

Privredna komora Beograda u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, Fakultetom za menadžment BK, Fakultetom za trgovinu i bankarstvo BK, Megatrendom i Fakultetom za menadžment MSP organizuje edukaciju studenata završne godine sa fakulteta ekonomskih nauka. Privredna komora Beograda-Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta imaju za cilj utvrđivanje tendencija u zapošljavanju kao i utvrđivanje nivoa potrebnih znanja i veština kako bi se formirala baza kadrova određenih profila u skladu sa potrebama privrede.