Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

23. januar 2009.    POSETA PREDSTAVNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA KINESKOJ AMBASADI

Na inicijativu Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, 23. januara 2009. godine održan je sastanak prvog sekretara kineske ambasade u Republici Srbiji, gospodina Yang Chunmin i predstavnika Privredne komore Beograda.
U razgovoru su izloženi problemi poslovanja kineskih privrednika u Beogradu. Prvi sekretar kineske ambasade izrazio je interesovanje za neposrednu poslovnu saradnju sa Privrednom komorom Beograda.
Predložen je susret predstavnika Udruženja kineskih poslovnih ljudi u Srbiji i predstavnika Privredne komore Beograda, posle koga bi sledilo potpisivanje Sporazuma o saradnji Udruženja preduzetnika Kine i Privredne komore Beograda.
Dogovorene aktivnosti povezivanja kineskih privrednika, koji posluju u Beogradu i Udruženja trgovine Komore Beograda.