Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

24. jun 2009.     ČISTIJA SRBIJA - KORAK BLIŽE EVROPSKOJ UNIJI

U cilju zaštite životne sredine, smanjenja troškova proizvodnje, povećanja energetske efikasnosti, smanjenja količina otpada i povećanja ukupnih prihoda preduzeća, u svetu se već više od dvadeset godina razvija koncept čistije proizvodnje - konzistentne, kontinuelne primene sveobuhvatne i preventivne strategije. Ulaganje u zaštitu životne sredine je, zapravo, ulaganje u budućnost. Polazeći od značaja zaštite životne sredine kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou, Privredna komora Beograda u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, organizuje seminar:

«ČISTIJA SRBIJA - KORAK BLIŽE EVROPSKOJ UNIJI«
sreda, 24. jun 2009. godine, u 10 časova
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV

Prisustvo  i učešće na seminaru je besplatno. Imajući u vidu značaj tematike, njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnijedo 22. juna 2009. god. potvrdite svoje učešće  putem prijave, na fax: 011/ 3618-003 ili na e-mail adresu:   jovanag@kombeg.org.rs . Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, tel: 011/2641-355, lok. 113.