Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. jul 2009.   SARADNJA POKRETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


U Privrednoj komori Beograda održan je sastanak predsednika Pokreta za zaštitu potrošača, gospodina Petra Bogosavljevića i predstavnika Privredne komore Beograda, na kome su dogovoreni konkretni oblici proširenja dosadašnje saradnje, koje se prvenstveno odnosi na zajedničku realizaciju projekata «Praćenje maloprodajnih cena» i «Potrošački krediti». Pored planiranih projekata, biće sagledane i mogućnosti i modaliteti učešća Komore Beograda u formiranju Instituta za zaštitu potrošača.