Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. maj 2009.   ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: ''RAZUMEVANJE POTREBA KUPACA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE, KAO PREDUSLOV USPEŠNE PRODAJE''

Privredna komora Beograda i Zajednica opštih udruženja preduzetnika, su 15. maja 2009. godine organizovale seminar, u saradnji sa specijalizovanom kompanijom ''Link Group'', na temu: ''Razumevanje potreba kupaca u uslovima globalne ekonomske krize, kao preduslov uspešne prodaje'', a u cilju pružanja podrške ''Prvoj Evropskoj nedelji promovisanja i unapređenja razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva'', (''The First European SME Week 2009''). Seminaru je prisustvovalo preko 50 privrednika i preduzetnika sa teritorije grada Beograda. Pomenuti seminar, pažnju je privukao i velikom broju predstavnika regionalnih komora, koji su se rado odazvali pozivu.