Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. decembar 2008.   SAVETOVANJE "PRIMENA PRELAZNOG TRGOVINSKOG SPORAZUMA U SKLOPU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU"

U Privrednoj komori Beograda održanoje, 12.12.2008. godine jednodnevno savetovanje pod nazivom " Primena prelaznog trgovinskog sporazuma u sklopu SSP-a " čiji realizator je bio Aleksandar Georgijevski, načelnik odeljenja za poreklo robe Uprave carina. Tokom seminara , kome je prisustvovalo više od 80 predstavnika privrednih društava , članica Komore, predstavljena je struktura Prelaznog sporazuma, objašnjeni pojmovi kao što su : proizvodi sa poreklom, dovoljno obrađeni proizvodi, minimalni postupci, opšte pravilo tolerancije. Kroz praktične primere obrađena je analiza slučajeva kumulacije porekla robe sa EU, kao i popunjavanje seta obrazaca EUR 1.