Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


15. septembar 2009.    3. SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI

U Privrednoj komori Beograda 15. septembra 2009. godine, održana je sednica Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti. U skladu za zaključcima donetim na sednici, Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti se obratilo svojim članicama da dostave predlog tema za okrugle stolove, radne sastanke i druge vidove zajedničkih aktivnosti, a koje bi bile interesantne i od naročite važnosti, kako bi se najvećem broju građevinskih firmi omogućilo objedinjavanje i definisanje zajedničkih interesa i rešavanja problema.