Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2. oktobar 2009.    JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je javni poziv za podnošenje ponuda za izgradnju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u sistemu Južne Morave i pritoka - zaštitno polje "Niš". Sredstva su obezbeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za rehabilitaciju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u Srbiji.

Na konkurs mogu da se jave firme koje u poslednje tri godine imaju prosečan godišnji finansijski iznos realizovanih građevinskih radova od najmanje 250 miliona dinara.Ponuđači moraju imati i najmanje dva uspešno završena ugovora u poslednjih pet godina u oblasti gradnje, rekonstrukcije i sanacije korita, nasipa, radova u kamenu i vodotokova sličnih dimenzija. Takođe, mora posedovati odgovarajuću opremu i najmanje 35 miliona dinara likvidnih sredstava.

Ponude se šalju Direkciji za vode do 2. novembra 2009. godine, posle otkupa tenderske dokumentacije, čija je cena 10.000 dinara. Uz ponudu je potrebno dostviti i bankarsku garanciju od dva miliona dinara.