Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27-28. novembar 2008.    EVROPSKI  KONGRES HRANE I PIĆA

U organizaciji CIAA-Evropske Asocijacije za hranu i piće, u periodu od 27.-28. novembra 2008. godine održan je u Briselu Kongres, koji je nosio naziv: " Prehrambena industrija u 21. veku". Učestvovalo je preko 500 predstavnika iz Evropske komisije, komorskog sistema, Nacionalnih Asocijacija za prehranu i piće,  nevladinih organizacija, predstavnika prehrambene industrije i naučnih institucija.
Privredna komora Beograda kao glavni akter u promociji regionalnog i nacionalnog razvoja, a sve u cilju podizanja konkurentnosti svojih članica, uzela je učešće u ekonomskom diajlogu kao prepoznat i vrednovan partner i još jednom dokazala da je značajan akter u procesu ekonomskog razvitka regiona, i približavanju evropskom tržištu.
Kongres je za cilj imao da podigne svest o kvalitativnim i sigurnosnim zahtevima za prehrambeni lanac u celini, od proizvodnje do potrošnje,a sve u funkciji razvoja proizvodnje, boljeg kvaliteta usluge potrošača i očuvanja životne sredine.
Industrija pića je dominantna industrija u EU, koja godišnje napravi obrt od oko 870 mlrd. € u oko 309 700 kompanija. EU je najveći izvoznik hrane i pića na svetskom tržištu sa udelom od 20,8% i na drugom mestu po uvozu sa učešćem od 18,0%.