Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


7. oktobar 2009.
  BUSSINES INTELLIGENCE (BI) - KAKO UNAPREDITI POSLOVNO ODLUČIVANJE


U organizaciji dva udruženja Prevredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti i Udruženju finansijskih organizacija održan je poslovno-stručni skup sa temom Bussines Intelligence (BI) Sistemi za podršku poslovnom odlučivanju u sektoru osiguranja.
Parallel BI Sistem za podršku poslovnom odlučivanju u sektoru osiguranja je web orijentisana aplikacija zasnovana na Oracle BIEE platformi i organizovana u poslovno kontekstne module. Sistem omogućava konsolidaciju podataka iz više analitčikih izvora i pruža jedinstven, logički prikaz svih podataka preduzeća, standardizaciju formi izveštaja, a za krajnji cilj ima „jednu verziju istine“. Sistem nudi jednostavan i praktičan prikaz izveštaja i analiza i omogućava poslovnom korisniku maksimalnu fleksibilnost u njhovom korišćenju, čineći pri tom da relevantne poslovne informacije budu uvek na dohvat ruke.
Predstavnik firme Parallel je posebno prezentovao razne vrste analiza, koje nudi ovaj sistem (drill down, navigate, rank & share, ad-hoc, trend, komparativna time series, what if, write back analiza), kao i dodatne funkcionalnosti izveštaja, alertinga, analitike i integracije sa MS Office sistemom.