Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. novembar 2009.
   KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore BeogradaNagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2008/30.septembar 2009. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja  čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.


Dodeljuje se do:

- 5 nagrada za pronalaske,

- 5 nagrada za dizajnerska rešenja,

- 5 nagrada za tehnička unapređenja.


Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Kontakt telefon: 2641-355, lokali 113 i 159

 

formular              pravilnik           sadržaj prijave

 

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 26. novembra 2009. godine Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.