Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

29. oktobar 2009., Brisel  PROGRAM ADRIATIC IPA CBB: POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

U okviru programa Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007 - 2013, otvoren je poziv za prijavu projekata. Aplikantima iz Srbije omogućeno je da u okviru Adriatic IPA BCB konkurišu za oblasti u okviru Prioriteta 1: nauka i istraživanje, zdravstvo, životna sredina, obrazovanje, ekonomija i regionalni ravoj, vlada i administracija i sport. Dodatne informacija o Programu (uslovima i pravilima apliciranja) mogu se naći na internet stranici www.adriaticpacbc.org

ROK ZA PRIJAVU PREDLOGA PROJEKATA JE 29. OKTOBAR 2009.