Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. oktobar 2009.    PRAVILNIK O LEGALIZACIJI DO KRAJA OKTOBRA

U roku od godinu dana od usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji treba da bude doneto 25 pratećih pravilnika koji regulišu tu oblast, kazala je Aleksandra Damjanović Petrović, pomoćnik ministra za prostorno planiranje i životnu sredinu. Oko 90% Pravilnika o legalizaciji je završeno i on će biti primenjiv do kraja oktobra. Pravilnik će sadržati kriterijume za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije. Pored tog, u toku je izrada dva pravilnika koja regulišu oblast tehničke i planske dokumentacije i Uredbe za utvrđivanje kriterijuma za konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu. Tek treba da bude utvrđen model po kom će biti određivana visina naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Ta naknada odnosi se i na prenamenu zemljišta u građevinsko, na kom su privatizovana i preduzeća kupljena iz stečaja. Kako je ranije izjavila Aleksandra Damnjanović Petrović, naknadu će obračunavati Poreska uprava i Agencija za privatizaciju.