Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2. oktobar 2009.    ZA SOCIJALNO UGROŽENE NIŽA CENA LEGALIZACIJE

Socijalno ugrožene kategorije stanovništva koje dokažu da su zidale za sopstvene potrebe najverovatnije će plaćati nižu cenu legalizacije možda i do 50%. Kako navodi list Politika, veću sumu moraće da plate oni koji su gradili za tržište. Kolika će procentualna razlika biti između njih i povlašćenih, trebalo bi da bude poznato kada Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja izda Pravilnik o legalizaciji. Sav novac prikupljen na taj način ići će u budžet lokalnih samouprava, a njegova isključiva namena biće uređenje infrastrukture prvenstveno u naseljima iz kojih se prihod ubira.

Građani koji su propustili sve rokove za legalizaciju, ali i oni koji su na divlje zidali sve do 11. septembra ove godine moći će da podnesu zahtev u narednih šest meseci. Ministarstvo je pojednostavilo proceduru, smanjilo obim dokumentacije i liberalizovalo rešavanje imovinskih odnosa. Građani će ubuduće uz zahtev za legalizaciju morati da prilože potvrdu o pravu svojine ili zakupa na građevinskom zemljištu, fotografiju kuće, stana ili zgrade, tehnički izveštaj o stanju objekta, dokaze o uplati naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, administrativne takse i zahtev za naknadno izdavanje dozvole. Za legalizaciju zgrada neophodno je dostaviti i zapisnik veštaka o ispunjenosti uslova za njenu upotrebu. Nijedan objekat sagrađen bez građevinske dozvole neće moći da bude porušen dok traje procedura.