Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

08. oktobar 2009.    REFERENTNA KAMATNA STOPA SNIŽENA NA 11 ODSTO

Na sednici održanoj 08. 10. 2009. godine, Monetarni odbor Narodne banke Srbije, nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja, odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji za jedan procentni poen, odnosno sa 12 na 11 odsto. Takođe, izmenom Odluke o posebnim merama podrške finansijskoj stabilnosti zemlje, bankama članicama “Bečke inicijative” biće omogućeno da umesto 30%, ubuduće u dinarima izdvajaju 25% obračunate obavezne rezerve na deviznu osnovicu. Ova izmena će se primenjivati od 18. oktobra 2009. godine.

Monetarni odbor je odlučio da referentnu stopu dodatno snizi, imajući u vidu da se rizici ostvarenja ciljane inflacije smanjuju. Prema oceni guvernera, iznetoj na konferenciji za novinare, na smanjenje rizika ukazuju činjenice da je rast regulisanih cena u drugoj polovini godine sporiji od očekivanog,da je smanjena  premije rizika,da su niža inflaciona očekivanja, kao i da je održana stabilnost deviznog kurdsa. Izmenom Odluke o posebnim merama podrške finansijskoj stabilnosti zemlje, oslobodiće se  oko 14,5 mlrd dinara dinarske likvidnosti banaka, uz istovremeno povećanje obavezne rezerve u devizama za oko 155 miliona evra. Banke će samostalno odlučivati  da li će povećanu dinarsku likvidnost iskoristiti za povećanje kreditne aktivnosti, za kupovinu neophodnih deviza na MDT-u ili za plasman u državne HoV ili HoV NBS.