Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


16. oktobar 2009.   SAVETOVANJE POVODOM SVETSKOG DANA HRANE 2009

Predstavnici Privredne komore Beograda 16. oktobra 2009. godine učestvovali su na savetovanju o agrarnoj i ruralnoj politici Srbije, koje je, povodom Svetskog dana hrane 2009, organizovano na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
Na savetovanju su svoje radove izlo
žili naučni radnici i stručnjaci koji se bave agrarom, kao i predstavnici nadležnih državnih organa.
Na savetovanju je definisan predlog mera za 2010. godinu i upućene su poruke tvorcima agrarne politike i budžeta.