Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

4. maj 2009.   SEMINAR –RADIONICA" VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA"

U cilju realizacije Programa razvijenog od strane Ministarstva odbrane a čiji je neposredni nosilac Direkcija za promenu karijere PRISMA, Privredna komora Beograda je sa svojim strateškim partnerima u ovom programu, omogućila polaznicima obuke da se, kroz procese dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja, osposobe za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. U sklopu realizacije ovog Programa održane su tokom maja i juna meseca nekoliko radionica " Vođenje poslovnih knjiga " , a koji je sprovela Snežana Veličković , zamenik sekretara Udruženja trgovine.Isti seminar održan je u tokom septembra, a u toku je i oktobra meseca.