Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. oktobar 2009.   SARADNJA KOMPANIJE PEXIM I OTP BANKE

Kompanija "Pexim" je saopštila da je potpisala prvi ugovor za pružanje usluga mobilnog bankarstva na srpskom tržištu sa OTP bankom Srbija. Ovaj projekat će omogućiti banci da svojim klijentima, stanovništvu, pruža sve bankarske usluge putem mobilnog telefona. Klijenti banke će imati pristup svojim računima – moći će da vrše uplate, proveravaju stanje na tekućim računima i kreditnim karticama, plaćaju račune, da vrše konverziju valute i to sve, a da ne moraju da idu do banke, stoji u saopštenju. Nova jedinstvena usluga na našem tržištu je zasnovana na platformi Logosa (članica Asseco SEE grupe) i korišćenjem "Peximovog" Servisnog centra za elektronsko bankarstvo - 24x7. Usluga je nezavisna od izbora mobilnog operatera i sve tri mreže su podržane. Jedini preduslov je da klijent poseduje račun u OTP banci, kao i mobilni telefon koji podržava Java aplikacije.