Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. oktobar 2009.    OTVORENA NOVA LABORATORIJA U INSTITUTU ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU

Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, otvorio je 22. oktobra 2009. godine,  laboratoriju za mikrobiološka i imunoenzimska ispitivanja u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu.

Laboratorija, prva takve vrste u Srbiji, opremljena je sa dva savremena automatska sistema za mikrobiološko ispitivanje hrane i procesne higijene, čijom će se primenom  postići efikasnost i brz povratni odgovor korisnicima usluga, prehrambenoj industriji, a posebno industriji mesa.