Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. oktobar 2009.    IDC BUSINESS INTELLIGENCE ROADSHOW 2009

Predstavnici Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti, prisustvovali su IDC Business Intelligence Roadshow 2009., koji je održan 22.oktobra 2009. u organizaciji IDC Srbija. Veliku pažnju je na samom početku konferencije, privukao Barry Devlin, sa svojim izlaganjem o novoj generaciji skladištenja podataka. Pored gospodina Devlina, na konferenciji su predstavljeni i kompanije iz Adriatic regije, koje su predstavile svoja BI rešenja.

Konferencija je bila fokusirana na ideji da se BI može pokazati kao ključ uspeha koji omogućuje kompaniji da iskoristi svoje vredne informacije za sticanje konkuretske prednosti. Ekonomski uslovi u kojima posluju sve kompanije, uključujući i kompanije iz IT oblasti, su, u ovom trenutku, nepovoljni i kompanije traže načine za smanjenjem troškova, a BI može biti alat koji će im omogućiti da postignu ove ciljeve i prevaziđu teškoće.