Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. oktobar 2009.    DA LI DOMAĆI ERP IMA BUDUĆNOST I KAKO POMOĆI KOMPANIJAMA KOJE RAZVIJAJU DOMAĆI ERP

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i Info centra Komore održan je sastanak sa svim kompanijama koje razvijaju i proizvode domaća ERP rešenja. Povod sastanka je bio otvoreni poziv Programa podrške domaćoj IT industriji u okviru USAID Projekta za razvoj konkurentnosti, koji je izložila Tatjana Lukić, viši savetnik.
Aleksandar Matić, iz INFO centra Komore je izneo pregled stanja ERP tržišta u Srbiji, sa osvrtom i predlogom kako dalje učestvovati u tržišnoj utakmici u ovom brzorastućem segmentu tržišta softvera u Srbiji. Prof. dr Predrag Vujović (Poslovna škola za Public Relations), je predstavio način na koji je moguće pozicionirati kompaniju na tržištu u uslovima jake konkurencije, iz ugla PR stručnjaka. Drago Samardžić, direktor Cominga, je predstavio savremeni koncept ponude različitih IT resursa, primenom virtualizacije, kojim se troškovi implementacije ERP rešenja višestruko umanjuju, uz povećanje fleksibilnosti rada i pouzdanosti.
Zaključak ovog skupa je, da jača uticaj stranih velikih kompanija i brendova koje proizvode ERP rešenja, na tržište u Srbiji, i da će domaće firme sve više biti suočene sa ovim pritiskom, a da je vid udruživanja oko zajedničkih ciljeva i interesa bitan za opstanak domaćih IT firmi iz ove oblasti, kao što je, takođe važan i kvalitet nastupa i pozicioniranje na tržištu.