Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


27. oktobar. 2009
   PLATE I PENZIJE IDUĆE GODINE NA NEPROMENJENOM NIVOU

Prema rečima Jurija Bajeca, člana Ekonomskog saveta premijera i profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, nivo penzija i plata u 2010. godini će ostati nepromenjen. Ukupna razlika između javnih prihoda i javnih rashoda iduće godine ne može da bude veća od 4 odsto bruto domaćeg proizvoda. Ta razlika okvirno iznosi oko 130 milijardi dinara. Ovom prilikom razgovara se o drugoj i trećoj reviziji kreditnog stend baj aranžmana, u iznosu od oko 2,9 milijardi evra, kao i o budžetu za narednu godinu, a pregovori će trajati do 4. novembra. Što se tiče strukture budžeta, Bajec je istakao da "cifre postoje" i da je okvirno reč o iznosima od 635 milijardi dinara prihoda i 735 milijardi dinara rashoda. Na pitanje o koristi od primene zakona o javnim nabavkama, Bajec je istakao da samo kroz javne nabavke i državu "ode" oko 200 milijardi dinara i da bi samo jedna ušteda od 10 odsto iznosila 20 milijardi. On je naveo da će bruto domaći proizvod ove godine najverovatnije opasti za oko 4 odsto i da je za iduću godinu projektovan ponovni porast za 1,5 odsto. Bitno je da se postigne dogovor sa MMF-om, i u razgovorima sa tom međunarodnom finansijskom organizacijom će glavna tema biti javna potrošnja i šta će se raditi u toj oblasti 2010. 2011. i 2012. godine kao i  da li država ima u planu da donese zakonsku ili sličnu regulativu koja bi obavezivala Srbiju da postepeno po jedan procenat godišnje smanjuje tu javnu potrošnju.