Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. oktobar .2009.    UKIDANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Novim Zakonom o planiranju i izgradnji predviđeno je ukidanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, odnosno njeno uključivanje u porez na imovinu. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, zajedno sa Ministarstvom finansija, uključeno je u izmenu ovih poreskih propisa, a trenutno se radi na kriterijumu utvrđivanja poreske osnovice, vezane za vrednost građevinskog zemljišta.

Nebojša Janjić
, pomoćnim ministra kaže da je zajednički zadatak oba ministarstva da definišu model na osnovu kojeg će poreske uprave moći da odrede stvarne tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, a samim tim i realnu poresku osnovicu. Oporezivanjem stvarne novonastale tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, deo uvećane vrednosti građevinskog zemljišta vraća se lokalnoj samoupravi. S druge strane, ovakav porez na imovinu trebalo bi da stimuliše vlasnike zemljišta da parcele privode nameni ili da ih prodaju, a ne da ih drže van tržišta i spekulišu cenom. Lokalne samouprave i poreske uprave imale bi minimum godinu dana rok da uspostave novi sistem i to nakon usvajanja izmena i dopuna zakona o porezu na imovinu.