Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


9. mart 2009.
ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA TOKOVA MEĐUGRADSKIH PUTNIKA I AUTOBUSA NA STAJALIŠTIMA VAN BEOGRADSKE AUTOBUSKE STANICE

Na Sednici Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda koja je održana 04.12.2008. godine odlučeno je da se angažuje Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu za izradu Elaborata sa temom
"Istraživanje karakteristika tokova međugradskih putnika i autobusa na stajalištima van Beogradske autobuske stanice".
Elaborat će biti izrađen u cilju smanjenja sive ekonomije, pri čemu je jedan od segmenata preispitivanje opravdanosti postojanja pojedinih stajališta na saobraćajnicama u Beogradu.
U okviru priprema za realizaciju zadatka održano je više sastanaka u Privrednoj komori Beograda – Udruženju saobraćaja i telekomunikacija sa predstavnicima Skupštine grada, Saobraćajnog fakulteta, BAS-a, GSP-a i Srbijatransporta kada su dogovorene osnovne postavke za realizaciju aktivnosti: relevantni pokazatelji za analizu, ciljevi i rokovi za završetak Elaborata.
Takođe je dogovorena i javna prezentacija rezultata analize u Privrednoj komori Beograda, po završetku Elaborata od strane predstavnika Saobraćajnog fakulteta.
Na sednici Udruženja saobraćaja i telekomunikacija razmatraće se rezultati i uputiće se preporuke nadležnim institucijama grada Beograda i Republike Srbije.