Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


4. mart 2009.
  REALIZACIJA PROJEKTA "INTERMODALNI TRANSPORT"


U okviru Memoranduma o razumevanju i saradnji između Republike Srbije i Kraljevine Holandije prihvaćen je projekat i usvojen je Plan aktivnosti za realizaciju projekta "Intermodalni transport". Projekat predviđa organizovanje više radnih sastanaka – radionica sa temama od značaja za predstavnike institucija koje bi trebalo da realizuju kombinovani transport u Republici Srbiji.

Prvi u nizu sastanaka organizovali su Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije i Ministarstvo za ekonomske poslove Kraljevine Holandije u saradnji sa Udruženjem saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda, a učesnici projekta su još i Ministarstvo finansija-Uprava carine, JP Železnice Srbije, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbijakombi doo i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.