Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. januar 2009.   PRIMENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA U NISKOGRADNJI I VISOKOGRADNJI

Privredna komora Beograda u saradnji sa firmama BELMONT-BG i NAUE iz Nemačke je 22. januara 2008. godine organizovala privredno stručni skup sa prezentacijom proizvodnog programa ove nemačke kompanije.
Kompanija NAUE (
www.naue.com) je poznati evropski proizvođač geosintetičkih materijala, geomreža za stabilizaciju i jačanje tla, koje se primenjuju kod rekonstrukcije i izgradnje puteva, železničkih pruga, aerodroma, kod izgradnje deponija za skladištenje svih vrsta otpadnih materija, specijalnih hidroizolacionih materijala BENTOFIX i drugih proizvoda. Primenom ovakvih materijala postiže se brža i jeftinija gradnja. Proizvodi ove firme su setrifikovani, imaju primenu u evropskim zemljama i postoje referentni projekti koji su realizovani. Na tržištu Srbije u poslednje 2-3 godine instalirani su pojedini proizvodi u određenim objektima, a postoji zainteresovanost za saradnju i realizaciju i drugih programa.
Skupu su prisustvovali predstavnici JP PUTEVI SRBIJE, GSP Beograd, Beogradputa, Saobraćajnog instituta CIP, JP ŽELEZNICA SRBIJE, kao i ostali zainteresovani subjekti koji su uključeni u projekte gde se ovi materijali ugrađuju.