Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


31. okobar 2009.
   ODRŽANA KONFERENCIJA SME UNION U BUGARSKOJ

''ŠANSE I IZAZOVI ZA SEKTOR MALIH, SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO
U VREME GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE''

U organizaciji SME Union i Udruženja građana za evropsku Bugarsku (GERB), održana je Konferencija malih i srednjih preduzeća, 31. oktobra 2009. godine, u Hotelu ''Sheraton'', u Sofiji (Bugarska), na temu: ''Šanse i izazovi za sektor malih, srednjih preduzeća i preduzetništvo u vreme globalne ekonomske krize''. Konferencija je podržana od strane Ministarstva ekonomije, energetike i turizma Vlade Republike Bugarske, Ministarstva inostranih poslova, Fondacije ''Hanns Seidel Stiftung i Evropske narodne partije (EPP).

Prisutnim privrednicima Bugarske i članovima SME Unije obratili su se: Tsvetan Tsvetanov, zamenik premijera Vlade Republike Bugarske, Rumiana Jeleva, ministarka inostranih poslova, Ivo Marinov, zamenik ministra ekonomije, energetike i turizma Bugarske, Peter Jungen, predsednik SME Union EPP, mr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, Cesare Cocchi, predsednik SME Union, Dimitar Avramov, predsednik SME Union GERB Bugarske, Jordanka Fandukova, kandidat GERB za Sofiju i drugi. Završnu reč i zaključke Konferencije izneo je Simeon Dyankov, zamenik premijera i ministar finansija Vlade Republike Bugarske. Prema rečima Dyankova, zamenika premijera, Vlada Republike Bugarske i nadležna ministarstva preuzeli su odlučne korake u pružanju podrške sektoru malih, srednjih preduzeća i preduzetništva i najavio niz stimulativnih mera.

Mr Milan Janković, predsednik Komore Beograda, pozdravio je predstavnike nadležnih ministarstava Vlade Republike Bugarske i u svom obraćanju istakao da je u trenutku globalne ekonomske krize izuzetno važna regionalna saradnja i povezivanje privrednika i preduzetnika u cilju stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta u regionu jer je MSP sektor motor razvoja privrede i ekonomije svake zemlje. On je dodao da su to elementi procesa evopskih integracija i da Srbija na svom putu ulaska u EU može slediti primere i iskustva Bugarske.  Janković je naglasio da Srbija i Bugarska, zahvaljujući tradicionalnom prijateljstvu oba naroda, teritorijalnoj blizini, bliskost jezika, dobri politički, ekonomski i kulturni odnosi, imaju zdravu osnovu za uspešnu privrednu saradnju.