Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

9. novembar 2009.  ODRŽANA PREZENTACIJA " ALŽIR-VRATA AFRIKE "

Na prezentaciji privrede Narodne Demokratske Republike Alžir, pod nazivom " Alžir –Vrata Afrike", održanoj u Privrednoj komori Srbije, ambasador Alžira u Beogradu izneo je osnovne podatke o uslovima i načinu rada na tržištu Republike Alžir. Predstavnici SIEPE su istakli da je tržište Severna Afrika strateški cilj Republike Srbije imajući u vidu tradicionalno dobre ekonomske i prijateljske odnose koji su u zadnjih 20 godina na vrlo niskom nivou. U Beogradu će se 16. i 17. novembra održati prva Skupština mešovitog Komiteta Srbije i Alžira, prvi put posle 20 godina. Krajem maja i početkom juna 2010. godine, u Alžiru će se održati veliki međunarodni sajam na kome će biti postavljen nacionalni štand Srbije u Alžiru, a Privredna komora Srbije i SIEPA finansirati sa 50%, o čemu će biti doneta Uredba Vlade Republike Srbije. Prezentacija privrede Alžira