Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11. maj 2009.  SUBVENCIONISANI KREDITI I ZA TURISTIČKE ARANŽMANE U SRBIJI

U okviru novih mera Vlade Republike Srbije za podršku privredi, koje će se primenjivati od 18.maja 2009. gpodine, pored kredita za kupovinu građevinskog materijala, predviđeni su i subvencionisani krediti za turističke aranžmane u Srbiji. Krediti će se odobravati preko poslovnih banaka sa kamatnom stopom od 4,5 odsto godišnje i rokom otplate od 6 do 12 meseci. Građani će moći putovati na određene destinacije u Srbiji jeftinije, sa ili bez posredstva turističke agencije. Očekuje se da će se ovom merom očuvati, a u nekim delovima povećati zaposlenost u turizmu, a istovremeno povećati priliv u budžet Srbije po osnovu poreza na dodatu vrednost.